Reakce na karikaturu jsou patrné všude kolem karikaturisty.